Don groeit naar ambassadeur

VISIE EN TOEKOMST
DON Bureau verandert. We groeien, we krijgen nieuwe kansen en nieuwe verantwoordelijkheden. Dat vraagt tevens een andere rol van Don als leider van ons prachtige bedrijf.
Samen met mijn coach Marc Luttikhuis zijn we op zoek gegaan hoe de komende 10 jaar de reis zal gaan verlopen. Op basis van onder staande schema zijn we alle schillen gaan benoemen. Hier wordt namelijk mooi de verbinding gemaakt tussen wat ik graag wil (mijn passie), waar ik goed in ben (mijn talenten), de koppeling met de ambitie van DON wordt gemaakt en tenslotte moet ik heel concreet maken wat ik daar vanuit mijn passie en talenten aan ga bijdragen. Past natuurlijk heel mooi bij DON en de ambitie om met persoonlijke plannen te gaan werken vanuit ieders talent. Ik vond dat ik voorbeeldgedrag moest tonen in deze.

Don heeft regelmatig de term “ van kartrekker naar karduwer” benoemd. Eigenlijk niet de juiste benamingen. Er kroop onzekerheid binnen de DON familie.
Waar ligt mijn passie? Mensen stimuleren en verbinden, klantcontact, geïnspireerd worden en out of the box denken.

ENERGIE DOORGEVEN
Daarom wil ik graag dingen doen die met de bovenstaande items te maken hebben en daaraan bijdragen zodat ik voor mezelf zoveel mogelijk energie genereer.
Dit zijn de zaken die ik graag doe, én ook graag wil blijven doen voor DON Bureau. Vanuit je kwaliteiten en talenten ben je immers het meest van toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor mij. Als immers dit mij energie geeft, dan zal ik die energie ook doorgeven aan de collega’s en partners om me heen. Dit zal elkaar blijven versterken.

Een aantal zaken ga ik in ieder geval doen als eerste aanzet. Vanuit de verduidelijking ambitie en mijn persoonlijke coachtraject komen daar wellicht nog nieuwe dingen bij:

KEUZES MAKEN
Door deze keuzes en focus geef ik ook gelijk aan wat ik niet meer (ga) doen. Zaken die door anderen opgepakt kunnen worden. Mensen die dat veel beter kunnen dan ik en bovenal ook veel leuker vinden. Omdat daar HUN talent ligt.

WAAR LIGGEN DE TALENTEN VAN ONZE COLLEGA’S?
Binnen DON gaat elke collega met zichzelf aan het werk en dezelfde oefening gaan doen waar zijn/haar talent ligt rondom passie, talenten en persoonlijke ambitie en wat hij/zij daarin voor DON wil betekenen. Mijn overtuiging is dat deze transparantie uiteindelijk zorgt voor meer verbinding en vertrouwen. Niet dat die er nu niet is, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog beter kan.

BLIJVEN ONTWIKKELEN
Don gaat DON anders gaan vasthouden. Om dit beter te gaan doen, zal ook Don aan zijn eigen ontwikkeling moeten blijven werken. Coaching en zelfreflectie zal hieraan bijdragen.

CONCLUSIE
Het sluimerende idee binnen DON dat Don eventueel op termijn zou gaan vertrekken is niet aan de orde. Don blijft aan als leider. De rol zal gaan verschuiven en dat past bij een groter wordende organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>