Groei naar eigenaarschap

Als ik enkele jaren geleden sprak over eigenaarschap, dan had ik de associatie van partnerschap, aandelen, etc. Totdat we een fase verder waren met sociale innovatie. Eigenaarschap heeft stap voor stap (althans bij mij) een ander beeld gegeven en zeker toen een modernere (lees jongere) collega me attendeerde op dit onderwerp.

Als ik het nu heb over eigenaarschap dan denk ik aan volle verantwoordelijkheid nemen voor je rol en de daarbij behorende resultaten. Die verantwoordelijkheid is voor mij zichtbaar en merkbaar door de juiste uitstraling, houding, gedrag, acties en de vrijheid die iemand zich toe-eigent om beslissingen te nemen.

Mijns inziens is eigenaarschap een basishouding, het uit zich in gedragingen. Het moeilijke is dat je dat vaak bij anderen beter herkent dan bij jezelf. Het kijken in je eigen spiegel is verre van eenvoudig. Om die reden heb ik een mentor, de heer
Marc Luttikhuis, geregeld. Ik kan dat iedereen aanbevelen, wat hij is eerlijk gezegd mijn spiegel geworden. Leren loslaten is een van mijn uitdagingen en dat gaat niet vanzelf kan ik u verzekeren.

Eigenaarschap is tevens een manier om betrokkenheid bij je rol en bij je vak te doen organiseren.
We hebben binnen DON recentelijk een dag van enthousiasme georganiseerd.
De combinatie van eigenaarschap voelen en passie en enthousiasme uitstralen liggen heel dicht tegen elkaar aan.

Om eigenaarschap in een organisatie te voelen, zullen er wel een aantal randvoorwaarden extra aandacht krijgen, zoals:
• Het gedrag en/of houding van onze senioren;
• Het gedrag en/of houding van collega’s;
• Te lang in dezelfde rol zitten, uitdagingen moeten we immers hebben anders wordt het saai;
• De zoveelste reorganisatie;
• Word je niet goed gehoord of erkend;
• Te weinig ontplooiingskansen.

Enkele weken gelden was ik op een congres in Leeds. Het ging over veranderingen bij overheidsorganisaties als het gaat over assetmanagement. Gelukkig zijn er nog vele Britten, die anti Brexit zijn, maar dat terzijde.

De Engelsen noemen eigenaarschap ook wel “ENTITLEMENT” en betekent dat een collega het “RECHT” ontwikkeld heeft voor de volgende voorwaarden:
• Een goede, inspirerende, krachtige en warme leidinggevende;
• Meer dan voldoende klanten die als vanzelf jou om diensten verzoeken;
• Collega’s die doen wat er is afgesproken met de juiste grondhouding en enthousiasme;
• Een infrastructuur (IT-systemen) die het altijd doen;
• Werken in een plezierige sociale innovatie omgeving.

Als we deze randvoorwaarden van de Engelsen neerleggen om de sociale en professionele structuur van DON, dan hebben we ten opzichte van enkele jaren geleden stappen gemaakt. Ik ben er ook van overtuigd dat we nog de nodige stappen hebben te maken.

We hebben de gelukkige omstandigheden dat we leuk, voldoende en uitdagend werk voor onze klanten mogen uitvoeren. Tot heden regelde Don samen met de senioren de manbezetting. We zijn ondertussen best gegroeid en Don weet niet meer exact wie ruimte heeft en wie niet. We hebben een interne marktplaats ingericht, waar de projectverantwoordelijkheden hun projecten kunnen aanbieden en collega’s kunnen enthousiasmeren voor een mooi project. Hiermee is een volgende stap gezet naar eigenaarschap. Voor mezelf is het loslaten nog een dingetje, maar ik heb een paar topcollega’s om me heen die me terugfluiten als ik teveel ga regelen. De kartrekker, die de eigenaarschap voelt, mag dit gaan oppakken.

Daarom is het zo enorm leuk om bij deze club te horen!!!

One comment on “Groei naar eigenaarschap
  1. Beste Don,

    Af en toe neem ik de tijd om even te lezen in je blogs. En dat kan ik niet anders dan zeggen dat ik vind dat je én jullie het goed doen bij DON. Mooi.

    Erik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>