MT zonder aandeelhouders?!

Beste Lezer, elk bedrijf heeft op een of andere wijze een aansturingsvorm. Bij ons werd dat eerst aandeelhoudersoverleg genoemd, maar tijdens het sociale innovatie proces is dat op een of andere manier omgedoopt tot HET MT. Het werd een beetje een beladen onderwerp. Wie zit in HET MT? Dat zijn alleen de aandeelhouders, toch??

Binnen ons bedrijf kwamen vragen opoppen als” Hebben de aandeelhouders wel de juiste competenties om het bedrijf te leiden” ?

Bij mij kwam eerder de vraag op : Wordt ons bedrijf überhaupt goed gestructureerd geleid”?

We zijn tot heden klein genoeg geweest om op informele wijze diverse trajecten in gang te zetten en te monitoren.

Er is een fase aangebroken om serieus te gaan kijken naar een nieuw te vormen MT. De afgelopen maanden is er nagedacht door verschillende collegae over een werkbare vorm van zo’n MT. Don had daar uiteraard ook ideeën over. Don is een man van de consensus, dus er kwam een polderend landschap uit als MT. Althans dat dacht deze aandeelhouder. Hoe anders was het eind resultaat.

Onder leiding van een collega, werd een vergadering belegd over het nieuw te vormen MT. Er is op basis van absolute gelijkheid gekozen voor een mengelmoes van krachten met verschillende competenties. De wijze waarop dit proces is voltrokken getuigd van 100% sociale innovatie.

Hiermee zijn 2 soorten structuren bedacht. De aandeelhouders die kijken vanuit continuïteit en financiën. Het MT die een meer ontwikkelende rol op zich gaan nemen.
Alle lof voor de aandeelhouders, die geen rol meer spelen in het MT en de wijze waarop ze hebben deelgenomen aan dit proces.
Hiermee zijn de eerste concrete stappen genomen naar een meer volwassen en zelfsturende organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>