Openheid leidt tot nieuwe energie

DON bureau staat in de markt niet bekend om haar geweldige structuren, procedures en regels. Het tegenovergestelde is gaande. Echter bij waarderingen van onze collega’s zou het toch wel handig kunnen zijn als er enigszins een richting is bepaald. Er is de afgelopen 10 jaar gewerkt met betrekking tot salariëring en mogelijke extra vorm van waardering op basis van gevóel en weinig structuur. We hebben inmiddels 30 personen in dienst. Er is een moment aangebroken om een groei perspectief aan te gaan bieden.

Zoals de 3 aandeelhouders al heel lang goed en intensief samen hebben gewerkt, ging dat in 2016 ook weer. Samen met een externe, Marc Luttikhuis genaamd, zijn we op basis van de nodige expertise in Nederland aan de slag gegaan om een model te bouwen. Een model die gebaseerd op onze kernwaarden: bevlogenheid, inlevingsvermogen, meesterschap, pionierschap en huiskamercultuur. Daarnaast zijn er functiegroepen geïntroduceerd, namelijk Starters, Junioren, Medioren en Senioren. Elke functiegroep is gecategoriseerd in 4 thema’s, namelijk Analyseren en bedenken, Communiceren en beïnvloeden, Realiseren en evalueren, Sturen en begeleiden. Deze 4 thema’s zijn per functiegroep ook nog eens onderverdeeld.

Wat deden we goed?
De 3 aandeelhouders hebben kaders gevormd, waardoor er een uniformer beeld is ontstaan. In onze enthousiasme zijn we dit gaan implementeren.

Wat ging niet goed of vanuit JA, EN denken geformuleerd?
We hebben tijdens het implementatie proces nog niet de nieuwe uniformere manier van waarderen gedeeld met ons bedrijf. In 2017 zal er een groepje gevormd worden met collega’s die de ruimte gaan krijgen om het idee van 2016 verder vorm te gaan geven.

Hoe zou zo’n nieuwe vorm eruit kunnen gaan zien?
We besteden en investeren naast salarissen en bonussen ook serieuze bedragen aan saamhorigheid, huiskamergevoel, individuele coaching, opleidingen, themadagen, kennisdagen, twinning, innovaties, etc, etc. Stel dat we al deze bedragen gaan samenvoegen en vervolgens opnieuw gaan onderverdelen. En als we over "we" praten, dan bedoel ik een afvaardiging van onze prachtige onderneming, die voor het gehele bedrijf gaat nadenken over dit bovenstaande onderwerp!

Wat zouden we hiermee kunnen winnen, maar ook verliezen?
Er kan meer harmonie en transparantie ontstaan. Collega’s hebben hun eigen bedrage financïeel of qua persoonlijke ontwikkeling zelf meer in de hand. De uitdaging is om consensus te gaan bereiken met alle collega’s binnen ons prachtige bedrijf. Immers, consensus klinkt makkelijk, maar iedereen tevreden te krijgen zal een uitdaging worden.

One comment on “Openheid leidt tot nieuwe energie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>